Shadow Redundancy ‘de neymiş ?

High Availability stratejileri , mailbox database’ler içinde depolanan verilerin sürekli kullanılabilir olmasına odaklamıştır. Bu sayede , mailbox sunucularınızdan bir tanesi hizmet veremediğinde diğer mailbox sunucular görevi devam ettirir ve hşzmet aksamaz.

Ya e-mail, database gelmeden iletim sırasındaysa ?

E-mail’in geçişi sırasında Hub Transport sunucu çökerse veri kaybolur! Hub transport sunucunun mesaj iletim hacmi genişledikçe bu durum IT yöneticilerinin dikkat ettiği/etmesi gerektiği bir durum halini alır.

Exchange Server 2010 ile tanıştığımız/tanışacağımız Shadow Redundancy ile , transport server’dan geçiş sırasında olan e-mail verileri için de hata toleransı sağlamaktadır. Devamı için Microsoft’un link’i aşağıdadır…

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351027.aspx

dcpromo neler yapar ki

Genel syntax’ı aşağıdaki gibidir..

dcpromo [/answer[:<filename>] | /unattend[:<filename>] | /unattend | /adv] /uninstallBinaries [/CreateDCAccount | /UseExistingAccount:Attach] /? /?[:{Promotion | CreateDCAccount | UseExistingAccount | Demotion}]

Farklı operasyonlar için çeşitli parametreler sunmaktadır ki pek aklımıza gelmeyecek şeylerin ardından DCPROMO çıkabilir. Katılımsız kurulum için sunular operasyon parametrelerine bakmak isterseniz bir kaç örnek aşağıdadır. Tüm liste için alt kısımdaki link’e bakabilirsiniz.

AllowDomainControllerReinstall:{Yes | <No> | NoAndNoPromptEither}

ApplicationPartitionsToReplicate:””

DatabasePath:”path_to_database_files”

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732887(WS.10).aspx