Exchange Server 2010, Enterprise Vault – Vault Admin hesabı için throttling policy’nin oluşturulması

Merhaba,

Vault Admin hesabının concurrent mapi bağlantısı için Exchange Server 2010 tarafında kullanacağı thrıottling policy’in modifiye edilmesi gerekir. Bu işlem için Enterprise Vault media’sı içinde gelen powershell script’ini exchange management shell içinde çalıştırabilirsiniz.( SetEVThrottlingPolicy.ps1)

Bazı durumlarda ( Active Directory yapısının ve/veya Active Directory Site yapısının kompleks’liğinden olabilir , multi-tenant yapılardan olabilir , vb. ) vault admin hesanın kullanacağı throttling policy’yi manual olarak oluşturmak isteyebilirsiniz.

Adımları aşağıdaki gibidir.

Continue reading “Exchange Server 2010, Enterprise Vault – Vault Admin hesabı için throttling policy’nin oluşturulması”

Exchange Server 2010 CAS Proxy ve Enterprise Vault Web servisleri

Merhaba;

Exchange Server 2010 organizasyonunda, Client Access sunucusu gelen isteğe cevap verirken organizasyon içindeki bir diğer Client Access sunucusu için proxy olarak hareket edebilir yada isteği ona redirect edebilir.Bu durumlar, birden fazla Client Access sunucunun farklı Active Directory Site’larında çalıştığı yapılarda ve en az bir Client Access sunucunun doğrudan Internet’e açık olmadığı yapılarda oldukça kullanışlıdır.

Client Access sunucunun gelen isteğe verdiği cevap, kullanılan protokole göre değişir. Genel olarak Client Access sunucu gelen isteğe cevap verirken aşağıdaki şekilde davranır.

Continue reading “Exchange Server 2010 CAS Proxy ve Enterprise Vault Web servisleri”

Exchange Server 2013, Shell ile Inbox Rule modifikasyonları

Merhaba,

Yazımda, kullanımı son kullanıcı için önemli olan inbox rule işlemlerinden ve inbox rule’ların yönetiminden bahsedeceğim. Sunucu tarafında exchange server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler exchange server 2013’te de kullanılabilir durumdadır. Bu cmdlet’ler ile inbox rule’larını yönetebilirsiniz ve inbox rule’larından kaynaklı olabilen mailbox problemlerini çözümleyeilirsiniz.

Exchange Management Shell ile örneklerime başlıyorum.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile Inbox Rule modifikasyonları”

Exchange Server 2013, Shell ile ofis dışı ayarların ve otomatik cevapların yönetimi

Merhaba,

Yazımda son kullanıcının sıkça kullandığı ofis dışı ayarların ve otomatik cevapların exchange organizasyonunda nasıl yönetilebileceğinden bahsedeceğim. Son Kullanıcı bu ayarları kendi perpektifinden, kullanıdığı email uygulaması ile ( outlook vb.) yapılandırabilir. Sunucu tarafında da yönetim için exchange server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler kullanılmaktadır. Ofis dışı ayarlarını ve otomatik cevapları örneklerle inceleyeceğim.

Kullanıcının ofis dışı ayarlarını ( out of office settings ) gözlemek için aşağıdaki cmdlet kullanılır.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile ofis dışı ayarların ve otomatik cevapların yönetimi”

Exchange Server 2013, Shell ile Distribution Group’larında email gönderimi yönetimi

Merhaba,

Yazımda, exchange recipient’larından biri olan distribution group’lara email gönderimi yönetiminden bahsedeceğim. Distribution group’lar, diğer exchange recipient’larını üye olarak kabul ettiği için email dağıtımında kolaylık sağlar. Kurumsal bir şirkette bu kolaylık, kontrol edilmesi gereken bir kolaylıktır!

Distribution group’lara email atma yetkisi kontrol edilerek, group’ların yönetimini sağlamış oluyoruz. Dağıtım grupları için email gönderimi yönetimini Exchange Admin Center ile ve Exchange Management Shell ile yapabilirsimiz.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile Distribution Group’larında email gönderimi yönetimi”

Exchange Server 2013, Shell ile Recipient Moderation Yapılandırması

Merhaba,

Önceki yazılarımda recipient yönetiminden bahsetmiştim. Bu yazıyı okumadan önce onları incelemeniz faydalı olacaktır. Şimdiki konum, recipient’lar arasındaki email alış verişinde moderation konusudur. Küçük ve/veya orta ölçekteki işletmelerde kullanım alanı olmayabilir. Kurumsal firmalarda, özellikler üst yönetimdeki kişilerin ve üst yönetim email gruplarının email alış verişlerinde kontrolü sağlama adına kullanılması gereken bir özelliktir.

Moderation özelliğini ilk olarak Exchange Server 2010 ile tanıdık ve ihtiyaç duyduğumuz noktalarda kullanmaya başladık. Bu özellik ile, belirlenmiş bir recipient’a(user mailbox,group vb.) gönderilen email’lerin hedefe teslim edilmeden önce belirlediğimiz bir moderatör tarafından onaylanmasını sağlamış oluyoruz.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile Recipient Moderation Yapılandırması”

Exchange Server 2013, Shell ile e-mail adresi ekleme/silme operasyonları

Merhaba

Yazımda, recipient tiplerine e-mail adresi ekleme/sime işlemlerinden ve bulk işlemlerinden bahsedeceğim. Recipient tiplerinin bir çoğu, birden fazla e-mail adresini destekler. Recipient dendiğinde ilk akla gelen user mailbox’tır. Bunun dışında distribution group’lar,contact’lar,public folder’lar düşünülebilir. Recipient tiplerine e-mail adresi eklemek ve çıkarmak recipient tipinden bağımsız olarak benzerdir(identical).

Örnekler ile konuyu inceleyeceğim.Kullanılan bir mailbox’a e-mail adresi ekleme ile başlıyorum.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile e-mail adresi ekleme/silme operasyonları”