Exchange Server Organizasyonu – Disk durum analizi

Merhaba,

Yapınızdaki sunucuların, exchange server’larınızın ve/ya diğer sunucularınızın, disk durumlarını listelemek için çeşitli gözlem araçlarını kullanabilirsiniz. Powershell ile bu tür bilgileri çekmek için de aşağıdaki cmdlet ’ten faydalanabilirsiniz.

Get-ExchangeServer | Sort Name | ForEach{Get-WmiObject -query “Select * from Win32_Volume” -ComputerName $_ | Where{($_.Name -NotLike “\\?*”)} | Select SystemName, Name, @{Name=”Total Size (GB)”;expression={[math]::Round($_.Capacity/1073741824,2)}}, @{Name=”Free Space (GB)”;expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1073741824,2)}},@{Name=”Free(%)”;expression={([math]::Round($_.FreeSpace/$_.Capacity *100,2))}}} | Export-CSV c:\diskalanibilgisi.csv

Belli bir sunucu listesinden bu tür verileri almak isterseniz, üstteki cmdlet’in önüne Get-Content C:\Temp\Servers.txt | cmdlet ’ini kullanabilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Exchange Server – Backup durumu analizi

Merhaba,

Exchange Server organizasyonunda; yedekleme sürecini, en son ne zaman tam olarak yedeklendiğini vb. durumları takip etmek isteserseniz farklı yollar kullanmak mümkün. Bu bilgileri hızlıca görmek ve/ya bir *.csv’ye export etmek isterseniz aşağıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase -Status |Where {$_.Recovery -ne $true} | Sort-Object Name | Where{($_.LastFullBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString()) -and ($_.LastIncrementalBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString())} | Select Name, LastFullBackup, LastIncrementalBackup | Export-Csv X:\yedek_durumu.csv

Açıklama:

Bu cmdlet ile çağırılan mailbox database’ler, recovery mailbox database’ler olmayacaktır!

AddDays kısmında “-“1” yerine, farklı bir seçim ile listenizi kişiselleştirerek yedekleme durumunuzun güncelliğini gözleyebilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Exchange Server & Enterprise Vault – Saveset File ve Data Recovery

Merhaba;

Enterprise Vault,kullanıcının arşivine erişimi esnasında,arşivlenmiş veriyi(yazıda bahsedilen veri email verisidir) ve o veriye ait SIS(Single Instance Storage) parçasını açabilmek için üç temel dosyaya ihtiyaç duyar.

Bu dosyalar;

*.dvs : Bu dosya ; her bir kullanıcı için, arşivlenen veriye ait un-shareable(paylaşılmayan) kısmı içerir.

*.dvssp : Bu dosya/dosyalar; tekil SIS parçasını içerir.

*.dvscc : Bu dosya; SIS parçasının dönüştürülmüş html içeriğini içerir ( converted html content). Dönüştürülmüş bu veriler Index’leme için kullanılır.

Continue reading “Exchange Server & Enterprise Vault – Saveset File ve Data Recovery”

Symantec Enterprise Vault 11 Yayınlandı!

Merhaba,

Kurumsal arşivleme çözümlerinden Symantec firmasının Enterprise Vault ürününün yeni sürümü, Enterprise Vault 11 yayınlandı.

Yeni sürüm ve yeni özellikler hakkında aşağıdaki adresleriden bilgi alabilirsiniz.

Dokümantasyon :

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6634 

IMAP kullanımı:

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6624

Uyumluluk listesi:

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH38537

Performans rehberi:

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH125795

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.