Category: DevOps SysOps Coding

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Python – guess hidden number

Hi, I am sure there are numerous way to solve this. Here is a way: import random keepPlaying=”y” while keepPlaying == “y”: print(“Game start!”) hiddenNumber = random.randint(1,100) userGuess=0 while not userGuess == hiddenNumber: userGuess = int(input(“Guess a number:”)) if userGuess > hiddenNumber: print(“Too high”) elif userGuess < hiddenNumber: print(“Too low”) else: print(“That’s right”) keepPlaying =…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 6

Merhaba, Önceki alıştırmayı, deployment ‘ı tamamlanan ubuntu  sanal sunucusuna ssh ile bağlanarak sonlandırmıştık. Şimdi o sanal sunucuya kalıcı disk ekleyelim. Ephemeral disklerde veri depolamayalım 🙂 Hatırlamak gerekirse block based persistent disk tedarikçimiz Cinder servisiydi. Sanal sunucunun mevcut disk durumunu kontrol edelim. Horizon > Volumes > Volumes menüsünden yeni volume oluşturuyoruz. Sonrasında volume ‘ü sunucuya ekliyoruz.…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 5

Merhaba, Önceki alıştırmada bir kaç instance oluşturmuştuk. Şimdi instance’a bağlanmayı inceleyelim. Instance’a bir kaç yöntem ile bağlanabilirsiniz. Horizon > Compute > Instance kısmından console ile Network Namespace ‘indeki router’dan SSH ile(openstack sunucusu üzerinden) Instance’a floating IP associate ederek herhangi bir client’dan SSH ile Bence, hemen her durumda üçüncü yöntem tercih edilecektir. Openstack’in network namespace’ini kullanarak…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 4

Merhaba, Önceki alıştırmada müşterimiz , software defined datacenter ‘ın önemli parçasını ,software defined network ‘ünü oluşturmuştur. Oluşturduğu network’te sanal sunucu(instance) oluşturması için gereken diğer adımları tamamlayalım. Keypair Floating IP Security Group (firewall diyebiliriz) Image Horizon dashboard’ta Network altından security group ‘ları oluşturabilirsiniz.

Openstack ile alıştırmalar 3

Merhaba, Önceki alıştırmayı , bir instance oluşturmak ve çalıştırmak için gereken isterleri belirterek sonlandırmıştık. Şimdi o isterlerden network ile başlayalım. Evet konumuz Neutron 🙂 NorthWind Traders müşterimiz ilk olarak software defined network ‘ünü tanımlayacak. Floating IP kavramını belirtelim. SDN ‘iniz içinde oluşturacağınız instance’ın public IP adresidir. Instance ‘ın dış dünyaya açıldığı nokta burasıdır. SDN içinde…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 2

Merhaba, Önceki alıştırmayı, horizon’a giriş yaparak sonlandırmıştık. Oradan devam edeyim. Horizon ile çalışırken ilk etapta karışık görünen bir kaç temel kavramı açıklayayım. Service: Openstack’in bileşeni, parçası. Nova , Neutron vb. Project: Openstack içinde her müşteri bir Project olarak temsil edilmektedir. Böylelikle, müşterileriniz software defined datacenter ‘larını oluşturup yönetebilirler. (Project ‘e Tenant da diyebiliriz) Role: Kullanıcılara…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 1

Merhaba, “Openstack nedir?” ile başlayacak olursak kısaca , “dünyada en hızlı büyüyen açık kaynak kodlu bulut projelerinden biridir” şeklinde tanımlayabiliriz. Biraz daha detaya inecek olursak “genel” ve “özel” bulut ortamlarında kullanabileceğiniz(mevcutta geniş çapta kullanımı olan) bulut işletim sistemidir. IaaS – PaaS – SaaS üçlemesinden IaaS içinde yer almasının yanı sıra, Openstack tarafında başlayan güncel projeler…
Read more

Liste işlemleri append()-remove()-pop()

Merhaba, Aşağıdaki code bloğu ne yapıyor? list1 ‘de olan string tuşlandıysa onu list1 ‘de remove ediyor. list1 ‘de olmayan string tuşlandıysa onu list1 ‘e append ediyor. Herhangi bir string tuşlamadan enter’a tıklandıysa, list1’in sonuncu index’e sahip elementini kesiyor( pop() ) Listeyi kese kese bitirmek için while loop eklenebilir. ###Variables### list1 = [‘hen’, ‘cat’, ‘goat’, ‘cat’,…
Read more

Kelimelere ayıralım ve sonuncu space ‘i düşünelim :)

  Merhaba , Aşağıdaki code ile verilen string içinde, belli bir harften büyük bir harf ile başlayan kelimeleri bulabilirsiniz. Sonuncu space ‘ten sonraki kelime için .rfind( ) metodu kullanılabilir. Onu kullanmadan bulmaya çalıştım. input_phrase = “Wheresoever you go, go with all your heart” word = “” start = 0 space_index = input_phrase.find(” “) for i…
Read more

Text içinde string aramak .find( )

Merhaba, Text içinde geçen bir string‘in index numarası bulmak. work_tip = “A snippet is a small chunk of PHP code that you can use to extend the ” \ “functionality of a WordPress-powered website; essentially a mini-plugin with ” \ “less load on your site. Most snippet-hosting sites tell you to add snippet code “…
Read more