IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1

Merhaba,

Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor.

Mailbox folder izinleri dendiğinde genelde ilk akla gelen “calendar”(takvim) oluyor. Hemen her ölçekteki Exchange Server organizasyonunda, personelinizin takvim izinlerini yapılandırmanız gerekebilir. Özellikle yöneticileriniz takvimlerini, asistanlarının yada diğer yetkili yöneticilerin görebilmesi gibi rutin haline gelebilecek yapılandırmalar gerekebilir.

Diğer yandan takvim dışında mailbox’lar içindeki diğer klasörler üzerindeki izinler de “mailbox folder izinleri” kapsamında incelenebilir.

Lab ortamımda örneklerle konuyu inceleyeceğim.

Örnek olarak ele aldığım iki mailbox’ın takvim klasörleri üzerinde, izinleri inceleyerek başlıyorum

clip_image002

İlgili mailbox’lar içindeki takvim klasörünün erişim izinleri üstteki gibidir. Varsayılan durumda kişiler diğerlerinin takvimlerine baktıklarında free+busy durumlarını görebilirler. Çünkü Default user’ının AccessRight’ı AvailabilityOnly şeklindedir.

Availaility Only : “Free,” “Busy,” “Tentative,” yada “Out of Office”

Limited Details: Üstteki bilgiye ek olarak takvimdeki item’ın konu kısmı da görünür

Full Details : Üstteki bilgiye ek olarak takvimdeki item’ın tüm detayı görünür

[email protected] mailbox’ının takvimine baktığımızda üstteki açıklamalara uygun bir görünüm aşağıdaki gibidir. Selda kullanıcısı, baris kullanıcısının takvimini availabilityonly izni kapsamında görmektedir.(yani free+busy durumunu görmektedir)

clip_image004

Baris kullanıcısının takvim klasörü üzerinde izin değişikliği yapayım.

[email protected] mailbox’ınındaki takvim klasörü üzerinde, Default’un iznini aşağıda görüldüğü şekilde LimitedDetails’e değiştirdim.

clip_image006

Selda kullanıcısı, OWA’dan baris kullanıcısının takvimine tekrar baktığından free+busy bilgisi yanında item’ın konuyu da görebiliyor!

clip_image008

Mailbox’lardaki takvim klasörünün izinlerini yönetmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Add-MailboxFolderPermission, Get-MailboxFolderPermission,Remove-MailboxFolderPermission, Set-MailboxFolderPermission

Klasörlere erişimde verilebilecek izinleri inceleyeyim.

· Genel olarak klasörler üzerinde kişilere verebileceğiniz izinler aşağıdaki gibidir.

ReadItems: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki objeyi okur

CreateItems : Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasörde obje oluşturur

EditOwnedItems : Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki kendine ait objeyi modifiye eder

DeleteOwnedItems: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki kendine ait objeyi siler

EditAllItems: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki her obje üzerinde “editing” yapar

DeleteAllItems : Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki her objeyi siler

CreateSubfolders: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasörde alt klasör oluşturur

FolderOwner: Bu hakka sahip kullanıcı, bir klasör oluşturur ve/veya onu başka bir yere move eder

FolderContact: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasör için contact’tır

FolderVisible: Bu hakka sahip kullanıcı, ilgili klasördeki item’ları görür ama okuyamaz

· İzinler ile uğraşmak yerine bir kaç iznin birleştiği role’leri de kullanabilirsiniz.

None: FolderVisible

Owner: CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderOwner, FolderContact, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems

PublishingEditor: CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems

Editor: CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems

PublishingAuthor: CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems

Author: CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems

NonEditingAuthor: CreateItems, ReadItems, FolderVisible

Reviewer: ReadItems, FolderVisible

Contributor: CreateItems, FolderVisible

Baris kullanıcısının mailbox’daki takvim klasörü üzerinde, selda kullanıcısına izin vermek için aşağıdaki cmdlet’i kullandım.

clip_image010

Not: Olmayan bir izni set- ile editleyemezsiniz. Önce Add- ile eklemelisiniz!

Selda kullanıcısı reviewer role’u ile baris kullanıcısının mailbox’ındaki item’ı aşağıdaki gibi görebiliyor.

clip_image012

Görebildiği item’ı değiştiremiyor yada yeni item oluşturamıyor! Nedeni reviewer rolü!

Selda’nın baris’in takvim klasörü üzerindeki izinlerini aşağıdaki gibi değiştirdim.

clip_image014

Bu durumda selda kullanıcısı baris’ın takvim klasöründe yeni item’da oluşturabiliyor.(editor rolü de aynı işi yapacaktır ama daha geniş kapsamlıydı!)

clip_image016

Selda kullanıcısına editor izni veririlirse baris’ın takvim klasöründeki item üzerinde daha kapsamlı izinlere sahip olacaktır. Editor izninin getirdiği bir kaç yetki aşağıdaki gibidir!

clip_image018

Üstteki izinler için selda’nın, baris’ın takvim klasöründeki yetkileri aşağıdaki gibi yapılandırılmıştı!

clip_image020

Calendar izinleri “bulk” halde yapmak isterseniz aşağıdaki cmdlet ve for döngüsünden faydalanabilirsiniz.

$takvim = get-mailbox | ?{$_.samaccountname -like “to_*”}
Foreach ($birey in $takvim)
{Set-mailboxfolderpermission –identity ($birey.alias+’:\calendar’) –user Default –Accessrights Reviewer}

Üstteki “bulk” işlem örneğinde, belli bir şarta uyan mailbox’ların takvimleri üzerindeki Default user’ın hakkı “Reviewer” olarak yapılandırılmıştır.

Takvim klasörü üzerinde izinler ve izinlerin yönetimi genel olarak bu şekildedir. Sonraki yazımda takvim dışındaki mailbox folder’lara dair izinleri inceleyeceğim.

Herkese neşeli günler dilerim.