Big Data – Azure Data Lake Store ile çalışalım

Merhaba,

Azure storage account’un yanı sıra Azure Data Lake Store, özellikle big data iş yükünüz için optimize edilmiştir. Teorik olarak limitsiz bir yapısı vardır. Azure big data servislerinin kullanımına dair bir kaç alıştırma yapalım. Azure iş yükleri ile çalışılırken genelde en az bir adet storage account oluşturulur. Biz data lake storage’dan devam edelim 🙂 Öncelikle data lake store hesabı oluşturalım.

Storage menüsünden Data Lake Store ile devam ediyoruz. Store’un ismini ve bir kaç özelliğini belirliyoruz.

Yeni oluşan store’a veri yükleyelim.

Data lake store blade’inden data explorer menüsüne geçiyoruz. New folder sihirbazı ile yeni klasör oluşturalım.

Yeni klasöre data ismini verdim. Klasörün özelliklerine bakarak path bilgisini tedarik edebilirsiniz.

adl://datalakestoreiii.azuredatalakestore.net/data

Üstteki görüntüde görülen upload fonksiyonu ile dosya yüklüyoruz. İki dosya yükledim.

Dosyaya göz atmak için tıkladığınızda, dosyanın biçimine(de-limiter olan ne kullanıldığına bağlı olarak) uygun olarak açılacaktır. Bir örnek görünüm aşağıdaki gibidir. “Bir çok kolondan oluşan bir tablo

İlerleyen alıştırmalarda, burada oluşturduğumuz data lake store’u , data processing’de kullanacağız.

Sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

 

Azure Application Proxy

Azure Application Proxy

Web uygulamalarınızı; port yönlendirme, dmz bölgesinde yapılandırma, vpn çözümlerini uygulama vb. adımları uygulamadan Internet’ten erişilebilir kılmak için bir çözüm arıyorsanız​​ Azure Application Proxy​​ servisini inceleyebilirsiniz. ​​ Araştırmam​​ sonrasındaki​​ düşüncelerimi paylaşayım.

İlk etapta göze çarpan özellikleri:

 • Reverse Proxy, VPN, DMZ vb. ek yapılandırmalara gerek kalmıyor.

 • Outlook Web Access,​​ Sharepoint veya diğer​​ line of business​​ uygulamalarınız ile entegre olabiliyor.

 • Authorization kontrolü gibi önemli güvenlik alanlarında zengin özellikler sunuyor.

 • Single Sign On, Pass through authentication seçimlerini sunuyor.

 • Integrated​​ windows authentication veya form based authentication kullanan uygulamalarınız ile entegre olabiliyor.

 • Remote desktop​​ gateway arkasından sunulan​​ uygulamalar ile entegre olabiliyor.

 

Servisin yapılandırması nasıl?​​ 

Öncelikle​​ geçerli​​ bir MS Azure ve Azure AD Premium​​ aboneliği gerekiyor. Yapılandırma adımlarını ilgili öğeleri farklı renk ile belirterek aktarayım.

 

Application Proxy bölümünden​​ connector​​ yazılımını temin ediyoruz.​​ Connector, Internet’ten erişilebilir kılmak istediğimiz uygulama sunucusuna yükleyeceğimiz küçük​​ boyutlu​​ bir yazılımdır.​​ Connector​​ yazılımı Azure AD API’ları ile sunucu arasındaki iletişimi sağlıyor.

 

 

İletişimin sağlanması için connector’ün yüklendiği sunucunun Azure AD API’lerına​​ erişimi(inbound yönde değil!) gerekiyor.

Connector’ün yüklenmesi ile uygulama sunucusuna iki yeni​​ windows service​​ kuruluyor.

 

 

Connector; kurulumu sırasında​​ kendisini​​ Azure AD Application Proxy​​ servisine kayıt ettiyor. Aşağıda connector’ün kayıt olduğu default group’u görebiliriz.​​ teappproxy01​​ string’i, lokalde çalışan uygulama sunucusunun​​ hostname’idir.

 

 

Inbound​​ trafiğin kapalı olduğu uygulamayı Azure Application Proxy’ye ekleme adımına​​ geldik. Üstte görülen Enterprise application bölümünden ilerleyeceğiz.

 

 

Bir​​ application​​ ekledim. Eklediğim application’ın detaylarını aşağıda aktarıyorum.

 

 

Internal Url​​ ​​ Lokal​​ ortamımızda çalışan uygulamanın​​ binding​​ ’ini belirtiyorum.​​ 

External Url​​ ​​ Azure aboneliğinizde doğrulanmış dns domain’lerinizin herhangi birini kullanabilirsiniz.​​ 

Pre Authentication​​ ​​ Azure Active Directory’de tanımlı IDENTITY’ler ile uygulamaya erişebilirsiniz. Lokal Active Directory ’nizi Azure AD’ye​​ sync​​ ederek de ilerleyebilirsiniz.

 

Connector kurulumu sırasında kendini default group’a kayıt ettirmişti. Onu​​ connector group​​ kısmından seçiyoruz.

 

Web uygulamanıza az karmaşık kullanıcı dostu isimler ile erişmek isterseniz, DNS > CNAME yapılandırmasını kullanabilirsiniz.

 

Son olarak, web uygulamanıza ait ssl sertifikasını üstte görülen Certificate kısmından yüklemelisiniz. Aksi durumda güvenli uyarısı ile karşılaşırsınız.​​ (Araştırma ortamımda ssl sertifikası yüklemedim)

 

Geldiğimiz nokta:

Lokal ortamdaki uygulama sunucusuna​​ connector kurduk. Azure Application Proxy’ye kayıt oldu. Lokal ortamdaki uygulamamızı Azure Application Proxy’ye​​ tanıttık. Uygulamaya erişimde authentcation’ının Azure​​ Active​​ Directory​​ ’den denetlenmesini sağladık. Son olarak,​​ Azure​​ Active​​ Directory​​ ’deki hangi user’ın(hangi identity’nin) uygulamaya erişebileceğini belirtiyoruz.​​ 

 

 

 

Üstte görülen identity’ye, azure application proxy üzerinden lokaldeki uygulamaya erişim izni vermiş olduk. Test zamanı.

 

Uygulamaya erişmek istediğimde aşağıdaki görüldüğü üzere authentication için yönlendiriliyorum.​​ 

 

İzin verdiğim kullanıcı ile üstteki formu doldurup​​ authenticate​​ oluyorum.

 

 

Sonuç olarak​​ application proxy​​ üzerinden, lokal ortamımdaki uygulamaya erişiyorum.​​ 

Normal şartlarda, lokal ortamınızdaki uygulamanın Internet erişilebilir hale getirilmesi süreçleri şu şekillerde gelişir.

 • 3 tier yapıda web, app , db sunucularınız mevcuttur.

 • Internet’ten gelenlere hizmet verecek Web sunucunuzu​​ DMZ ağında yapılandırırsınız.

 • DMZ ile App veya​​ DB arasında gereken trafiği açarsınız(inbound)

 • DMZ’ye gelen trafiği açarsınız(inbound)

 • Kritik bir detay varsa, önce VPN sonra erişim sağlarsınız, vb.

 

Üstteki teste gördüğümüz üzere application proxy ile inbound yönde bir port açmadan erişimi sağladık.​​ 

Farklı uygulamalarınızı​​ application​​ proxy ile entegre ederek erişimi tek​​ noktadan​​ kontrol edebilir, örneğin işten ayrılan bir personelin tüm erişimini hızlıca iptal edebilirsiniz.​​ 

 

İyi çalışmalar.

 

 

 

 

 

 

Azure IoT – Cihaz simülasyonu ile IoT Hub’a bağlanalım

Azure IoT​​ – Cihaz simülasyonu ile​​ uygulamalar 1

Merhaba,

IoT ‘nin en genel anlamda tanımını yapmak istersek; “elektronik, yazılım, sensor ve​​ bağlantı ile tümleşik​​ fiziksel cihazların oluşturduğu ağdır” diyebiliriz. Bu ağ, cihazların​​ veri toplamasına veya birbirine veri göndermesine olanak sağlar. Sensörlerin, akıllı cihazların geçmişe göre​​ daha​​ kolay temin edilebilir ve sahaya dağıtılabilir olması, onlarca(binlerce veya daha fazlası) cihazdan akan verinin depolanacağı ortamların​​ ,public cloud,​​ ile geçmişe oranla daha “az maliyetli” hale gelmesi, şirketlerin IoT ’den kâr edebilmesinin önünü açan temel faktörlerdir. Kâr kavramı göreceli olup “bir şirketin finansal kâr sağlaması” veya “dünyanın kaynaklarının daha verimli kullanılmasından” elde edilen kâr olarak düşünülebilir.

 

IoT’yi teşkil eden bileşenleri belirtecek olursak: