Python – Error Handling 2

Hi all, here are more examples for error handling.

my_value = 10

try:
  print(1 / my_value)
  print("No error occurred!")
except NameError:
  print("A NameError occurred!")
except ZeroDivisionError:
  print("A ZeroDivisionError occurred!")
except TypeError:
  print("A TypeError occurred!")
print("Done!")
We catch three error types.

try:
  print(undeclared_variable)   #---> cause of a NameError
  print(1 / 0)         #---> cause of a ZeroDivisionError
  print("No error occurred!")
except NameError:
  print("A NameError occurred!")
except ZeroDivisionError:
  print("A ZeroDivisionError occurred!")
print("Done!")

Python – Error Handling 1

Hi all, here are the samples for error handling with try/catch.

my_value = "0"
try:
  print(10 / my_value)

except ZeroDivisionError:
  print("Can't divide by zero")
except:
  print("Not possible")
When you run the code, here is the output
Not possible
my_value = 0
try:
  print(10 / my_value)

except ZeroDivisionError:
  print("Can't divide by zero")
except:
  print("Not possible")
When you rune the code, here is the output
Can't divide by zero
my_value = 5
try:
  print(10 / my_value)

except ZeroDivisionError:
  print("Can't divide by zero")
except:
  print("Not possible")
When you run the code, here is the output
2.0

Exchange Server 2010 , msExchCurrentServerRoles , Remove Role

Merhaba,

Bugün yaşadığım bir deneyimi paylaşmak istiyorum.

Öncelikle yapıyı anlatayım;

Bir tane AD forest’ım mevcuttu. Forest’ın isminin nwtraders.msft olduğunu varsayın.

Altında fazlaca site mevcuttu.Ayrıca nwtraders.msft forest’ı altında 10 kadar child domain vardı.

 

Bu yapıda halen hizmet vermekte olan 8 adet Exchange Server 2003 çalıştıran bir adet Exchange organizasyonu vardı. Exchange Server’lardan 1 tanesi Front End server olarak kullanılıyordu.Ve bu front end server smart host tanımlaması ile email’leri bir başka stmp gateway’e aktarıyordu. (av/as amaçlı)

Yapıya, exchange server 2010’a transition amacıyla 2 adet üzerinde cas kurulu (cas array haline getirilmiş nlb ile) ve hub kurulu  sunucular eklenmiş. 4 adet dag olması düşünülerek mailbox server eklenmiş. 2 adet edge server olması düşünülen sunucu eklenmiş.

Continue reading “Exchange Server 2010 , msExchCurrentServerRoles , Remove Role”