Azure IoT – Raspberry PI’ i IoT Hub’a bağlayalım

Azure IoT  Raspberry PI’i IoT Hub’a bağlayalım

Merhaba,

Nesne simülasyonu ile bazı uygulamaları incelemiştik. Bir adet PI edindim  Onun IoT hub’a bağlanması adımlarını inceleyelim. 

Şunları yapacağız.

IoT hub’da raspberry cihazımız için device object oluşturacağız. Device object’in connection string’ini raspberry cihaz’dan veri gönderirken kullanacağız.

An itibarıyla kullandığım ürünün sürüm bilgisi üstteki gibidir. Raspbian işletim sistemli raspberry cihazımız ile çalışacağız. Şu an sensörüm olmadığı için sıcaklık ve nem verilerini simule edeceğiz.

IoT Hub hostname : iottestlab001.azure-devices.net

 

Not: Üstteki string içinde görünen shared access key temsilidir. Kendi yapınıza string’ler ile çalışınız.

İşlemlerimiz için gereken yetkilere sahip policy’yi , iothubowner policy’sinin connection string’ini kullanıyorum.

İhtiyaca göre diğer policy’leri de kullanabilirsiniz. Custom policy de oluşturabilirsiniz.

Raspberry cihazımız için IoT Hub>Device Explorer panelinden register device işlemini tamamlayalım.

 

İşlemi tamamlayalım. Device object aşağıda görüldüğü gibi oluşmuş olacaktır.

 

 

Cihazı seçerek connection string’ini kopyalayalım.

HostName=iottestlab001.azure-devices.net;DeviceId=birinciCihaz;SharedAccessKey=NzgXVy4bdRmlB1EZGC+ZpNEjJqN7aApkfVVLF02YBEs=

Not: Shared Access Key temsilidir.

Fiziksel raspberry cihazını, IoT hub’a bağlarken kullanacağımız device object’i hazırlamış olduk.

 

Raspberry cihazıma ssh ile bağlanarak hazırlayalım.

 

node.js versiyonu eski olduğu için , güncelleyeceğim.

Ardında yükleme işlemi…

 

İşlem tamamlandıktan sonra GIT’ten bir örnek uygulama temin ediyoruz.

 

Clone’ladığımız folder’a geçerek npm’i yüklüyoruz.

İşlem sonunda azure iot service sdk(önceki yazılarımda simulateddevice için yüklemiştik) , sensor library(şu an sensörüm yok) , wiring pi library yüklenmiş olacak.

İşlem sonrasında aşağıdakine benzer bir görünüm elde edeceksiniz.