Openstack ile alıştırmalar 6

Merhaba,

Önceki alıştırmayı, deployment ‘ı tamamlanan ubuntu  sanal sunucusuna ssh ile bağlanarak sonlandırmıştık. Şimdi o sanal sunucuya kalıcı disk ekleyelim. Ephemeral disklerde veri depolamayalım 🙂 Hatırlamak gerekirse block based persistent disk tedarikçimiz Cinder servisiydi. Sanal sunucunun mevcut disk durumunu kontrol edelim.

Horizon > Volumes > Volumes menüsünden yeni volume oluşturuyoruz. Sonrasında volume ‘ü sunucuya ekliyoruz.

Sunucunun disk durumunu tekrar kontrol edelim.

Sanal sunucuya kalıcı disk eklemiş olduk. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri özetleyelim.

 • Packstack ile all-in-one Openstack kurulumu yaptık. (RDO distribution)
 • Cloud administrator yetkileri ile Project oluşturduk. (Müşteriye ait software defined data center)
 • Cloud administrator yetkileri ile user(nwtradersadmin) oluşturduk, role’a atadık ve Project’e assign ettik. Müşteri kendine ait software defined datacenter ‘a bu user ile giriş yapabilir.
 • Müşteri, software defined network ‘ünü oluşturdu.
 • Cloud administrator yetkileri ile Müşterinin public network’üne external access tanımladık.
 • Müşterimiz, bir sanal sunucu oluşturmak istedi. Gereksinimleri tamamladı. Security group, floating IP , key pairs , image adımları tamamladı.
 • Müşterimiz Instance’ını oluşturdu.
 • Müşterimiz kalıcı disk ekledi.

Sonraki alıştırmalarda görüşmek üzere.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Openstack ile alıştırmalar 5

Merhaba,

Önceki alıştırmada bir kaç instance oluşturmuştuk. Şimdi instance’a bağlanmayı inceleyelim. Instance’a bir kaç yöntem ile bağlanabilirsiniz.

 • Horizon > Compute > Instance kısmından console ile
 • Network Namespace ‘indeki router’dan SSH ile(openstack sunucusu üzerinden)
 • Instance’a floating IP associate ederek herhangi bir client’dan SSH ile

Bence, hemen her durumda üçüncü yöntem tercih edilecektir. Openstack’in network namespace’ini kullanarak instance’a bağlanalım. Network namespace hakkında aşağıdaki adresten detaylara ulaşabilirsiniz.

https://docs.openstack.org/neutron/pike/admin/intro-network-namespaces.html

Openstack node’una login olarak ilerliyoruz.

Continue reading “Openstack ile alıştırmalar 5”

Openstack ile alıştırmalar 3

Merhaba,

Önceki alıştırmayı , bir instance oluşturmak ve çalıştırmak için gereken isterleri belirterek sonlandırmıştık. Şimdi o isterlerden network ile başlayalım. Evet konumuz Neutron 🙂 NorthWind Traders müşterimiz ilk olarak software defined network ‘ünü tanımlayacak.

Floating IP kavramını belirtelim. SDN ‘iniz içinde oluşturacağınız instance’ın public IP adresidir. Instance ‘ın dış dünyaya açıldığı nokta burasıdır. SDN içinde instance’ın private IP adresi vardır. SDN’in dışına floating IP ile çıkar.

Continue reading “Openstack ile alıştırmalar 3”

Openstack ile alıştırmalar 1

Merhaba,

Openstack nedir?” ile başlayacak olursak kısaca , “dünyada en hızlı büyüyen açık kaynak kodlu bulut projelerinden biridir” şeklinde tanımlayabiliriz. Biraz daha detaya inecek olursak “genel” ve “özel” bulut ortamlarında kullanabileceğiniz(mevcutta geniş çapta kullanımı olan) bulut işletim sistemidir.

IaaS – PaaS – SaaS üçlemesinden IaaS içinde yer almasının yanı sıra, Openstack tarafında başlayan güncel projeler ile(Ör: Magnum) PaaS içinde yer alan servisler de geliştirilmiştir. Mikro-servis uygulamalar için ochestration sağlayan en popüler yazılım ile , kubernetes – k8s , entegre çalışabilmektedir.

Bulut işletim sistemi şeklinde tariflediğimiz yapının önemli parçalarına( core projects ) göz atalım.

Continue reading “Openstack ile alıştırmalar 1”

AWS micro instances & mysqld deadlock

Hello all,

If you’re running mysql daemon on an AWS micro instance type AMI like me, you must already have undergone mysqld deadlocks day by day. I guess,   to move local mysql db to AWS RDS is the best solution in order to avoid this circumstance.

Creating a swap space is one of the solutions but you may have a limited storage on micro instances.Another solution would be to restart mysqld when it stops by cron jobs 🙂

crontab-syntax

Here is my bash script:

[ec2-user@ip-xyz-xyz-xyz-xyz filestores]$ more mybashscript
#!/bin/bash
if [[ ! “$(/sbin/service mysqld status)” =~ “start/running” ]]
then
/sbin/service mysqld start
fi

Don’t forget to give required permission for your bash file.

chmod +x /home/ec2-user/filestores/mybashscript 

And here is crontab (root crontab file!)You can access root crontab file by typing sudo crontab -e command

*/1 * * * * /home/ec2-user/filestores/mybashscript  –> Bash will run in every 1 minute.

That’s all, just give it a try. You can find different bash script on the Internet.

Wish you good and prosperity

Have a nice day.

 

 

 

Linux – Sudoers

Dear readers,

In this post, I am going to cover the sudoers in CentOS7. You all probably know that su means super user or substitute user and sudo means “do as su(per user)” 🙂

If you login to the system as root user, you are allowed to run all of the commands. I will try to perform several tasks as normal user for you to review the results.

Screen Shot 2016-05-24 at 18.53.49

Let’s try to run command by using sudo then.

Continue reading “Linux – Sudoers”

Linux – Granting permissions

Hello all,

In this blog, I am going to review file and folder permissions which are assigned to user , group and other objects.The very fundamental parameters that are needed to be considered when assigning permissions are User,Group,Others,Read,Write,Execute. In shortly, we can use ugo for user,group,others and rwx for read,write and execute. The table shown below is sufficient to express permissions in octal mode.

Continue reading “Linux – Granting permissions”

Linux – User & Group Basics 2

Hey dear readers,

In this post, I am going to review user object creation, group object creation, group membership change tasks. The distribution I have setup is CentOS7.

Firstly, I will create few user objects. The very basic command to achieve this task is to run “useradd user_logon_name” .

Screen Shot 2016-05-23 at 19.50.37

As you see, the user is created without a password. That’s why, it can not be used to login to the system. To assign a password to the new user , you can run the passwd command as shown below.

Continue reading “Linux – User & Group Basics 2”

Linux – User & Group Basics 1

Hey all,

I am going to review basic user group management tasks such as user creation, group creation, group membership changes, the files where user,group objects are stored. I have a CentOS7 basic installation. Before jumping into hands-on’s, it should be good to remind you about /etc/passwd and /etc/group files.

/etc/passwd file stores user informations created in your linux OS and a sample view of /etc/passwd file is shown below.

Screen Shot 2016-05-22 at 18.37.43

Let’s scrutinize the meaning of fields at first.

Continue reading “Linux – User & Group Basics 1”