Category: Microsoft Office Products

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2013, Mesajların silinmesi ve toplu işlemler

Merhaba, Herhangi bir sebepten dolayı bir mailbox’tan yada bir grup mailbox’tan spesifik bir mail item’ı silmeniz gerekebilir. Bu konuda exchange server 2010 sp1 ile tanıştığımız ve exchange server 2013 ile gelişen search-mailbox cmdlet’i kullanılmaktadır. Yazımda, örneklerle search-mailbox cmdlet’inin kullanımından bahsedeceğim.

Exchange Server 2013, “Move Request” ve “Mailbox Move” işlemleri

Merhaba, Yazımda, Exchange 2007 versiyonundan buyana exchange management shell’de kullanmakta olduğumuz “mailbox move” cmdlet’lerinden bahsedeceğim.Exchange server mimarisi, exchange server 2013 sürümünde, eski sürümlere nazaran hayli değişti. Mailbox move işlemleri ve/veya move request işlemleri için kullanılan cmdlet’ler değişerek ve gelişerek fonksiyonlarını devam ettirmektedir. “Move Request” işlemleri ile Microsoft Exchange Mailbox Replication servisi ilgilenmektedir. Move request işlemlerini…
Read more

Exchange Server 2013, Shell ile Mailbox boyutlarının raporlanması

Merhaba, Yazımda exchange management shell ile mailbox boyutlarının raporlanmasından bahsedeceğim. Powershell’in sunduğu cmdlet’ler ile tüm Organizasyon bazında mailbox boyutları için detaylı rapor almak mümkündür. Bahsi geçecek olan cmdlet’ler daha gelişmiş görsel raporlar almak için temel teşkil etmektedir. Örnekler üzerinde devam ediyorum.

Exchange Server 2013, Mailbox Folder izinleri – Bölüm 2

  Merhaba, Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor.Önceki yazımda mailbox folder olarak “takvim”(calendar) klasörünü ele almıştım. Bu yazımda, kullanıcıların mailbox’larında oluşturdukları klasörlerin, ihtiyaç duyulan izinler ile diğer kullanıcıların kullanımına sunulmasından bahsedeceğim. Ön bilgi vererek başlamak istiyorum.

Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1

Merhaba, Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor. Mailbox folder izinleri dendiğinde genelde ilk akla gelen “calendar”(takvim) oluyor. Hemen her ölçekteki Exchange Server organizasyonunda, personelinizin takvim izinlerini yapılandırmanız gerekebilir. Özellikle yöneticileriniz takvimlerini, asistanlarının yada diğer yetkili yöneticilerin görebilmesi…
Read more

Exchange Server 2010, Enterprise Vault – Vault Admin hesabı için throttling policy’nin oluşturulması

Merhaba, Vault Admin hesabının concurrent mapi bağlantısı için Exchange Server 2010 tarafında kullanacağı thrıottling policy’in modifiye edilmesi gerekir. Bu işlem için Enterprise Vault media’sı içinde gelen powershell script’ini exchange management shell içinde çalıştırabilirsiniz.( SetEVThrottlingPolicy.ps1) Bazı durumlarda ( Active Directory yapısının ve/veya Active Directory Site yapısının kompleks’liğinden olabilir , multi-tenant yapılardan olabilir , vb. ) vault…
Read more

Exchange Server 2010 CAS Proxy ve Enterprise Vault Web servisleri

Merhaba; Exchange Server 2010 organizasyonunda, Client Access sunucusu gelen isteğe cevap verirken organizasyon içindeki bir diğer Client Access sunucusu için proxy olarak hareket edebilir yada isteği ona redirect edebilir.Bu durumlar, birden fazla Client Access sunucunun farklı Active Directory Site’larında çalıştığı yapılarda ve en az bir Client Access sunucunun doğrudan Internet’e açık olmadığı yapılarda oldukça kullanışlıdır.…
Read more

Exchange Server 2013, Shell ile Inbox Rule modifikasyonları

Merhaba, Yazımda, kullanımı son kullanıcı için önemli olan inbox rule işlemlerinden ve inbox rule’ların yönetiminden bahsedeceğim. Sunucu tarafında exchange server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler exchange server 2013’te de kullanılabilir durumdadır. Bu cmdlet’ler ile inbox rule’larını yönetebilirsiniz ve inbox rule’larından kaynaklı olabilen mailbox problemlerini çözümleyeilirsiniz. Exchange Management Shell ile örneklerime başlıyorum.

Exchange Server 2013, Shell ile ofis dışı ayarların ve otomatik cevapların yönetimi

Merhaba, Yazımda son kullanıcının sıkça kullandığı ofis dışı ayarların ve otomatik cevapların exchange organizasyonunda nasıl yönetilebileceğinden bahsedeceğim. Son Kullanıcı bu ayarları kendi perpektifinden, kullanıdığı email uygulaması ile ( outlook vb.) yapılandırabilir. Sunucu tarafında da yönetim için exchange server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler kullanılmaktadır. Ofis dışı ayarlarını ve otomatik cevapları örneklerle inceleyeceğim. Kullanıcının ofis dışı ayarlarını…
Read more

Exchange Server 2013, Shell ile Distribution Group’larında email gönderimi yönetimi

Merhaba, Yazımda, exchange recipient’larından biri olan distribution group’lara email gönderimi yönetiminden bahsedeceğim. Distribution group’lar, diğer exchange recipient’larını üye olarak kabul ettiği için email dağıtımında kolaylık sağlar. Kurumsal bir şirkette bu kolaylık, kontrol edilmesi gereken bir kolaylıktır! Distribution group’lara email atma yetkisi kontrol edilerek, group’ların yönetimini sağlamış oluyoruz. Dağıtım grupları için email gönderimi yönetimini Exchange Admin…
Read more