Category: Microsoft Office Products

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2013, Shell ile Recipient Moderation Yapılandırması

Merhaba, Önceki yazılarımda recipient yönetiminden bahsetmiştim. Bu yazıyı okumadan önce onları incelemeniz faydalı olacaktır. Şimdiki konum, recipient’lar arasındaki email alış verişinde moderation konusudur. Küçük ve/veya orta ölçekteki işletmelerde kullanım alanı olmayabilir. Kurumsal firmalarda, özellikler üst yönetimdeki kişilerin ve üst yönetim email gruplarının email alış verişlerinde kontrolü sağlama adına kullanılması gereken bir özelliktir. Moderation özelliğini ilk…
Read more

Exchange Server 2013, Shell ile e-mail adresi ekleme/silme operasyonları

Merhaba Yazımda, recipient tiplerine e-mail adresi ekleme/sime işlemlerinden ve bulk işlemlerinden bahsedeceğim. Recipient tiplerinin bir çoğu, birden fazla e-mail adresini destekler. Recipient dendiğinde ilk akla gelen user mailbox’tır. Bunun dışında distribution group’lar,contact’lar,public folder’lar düşünülebilir. Recipient tiplerine e-mail adresi eklemek ve çıkarmak recipient tipinden bağımsız olarak benzerdir(identical). Örnekler ile konuyu inceleyeceğim.Kullanılan bir mailbox’a e-mail adresi ekleme…
Read more

Exchange Server 2013, Recipient Filter kullanımı

Merhaba, Önceki yazılarımda, exchange server 2013 sürümünde recipient management kavramından bahsetmiştim.Bu yazımda, recipient management için hazırlayacağınız script’lerde ve günlük rutin yönetimsel faaliyetlerinizde kullanacağınız filter ‘lardan bahsedeceğim. Bu filter’ları global address list modifikasyonlarında, distribution ve/veya dynamic distribution group modifikasyonlarında, address list modifikasyonlarında, e-mail address policy modifikasyonlarında kullanabilirsiniz. Örnek cmdlet’ler ile devam edeceğim.

Exchange Server 2013, Shell ile Bulk Recipient Management

  Merhaba, Önceki yazılarımda Exchange Recipient’larından ve yönetimlerinden bahsetmiştim. Blog’umdan inceleyebilirsiniz. Recipient yönetiminde, yönetimsel eforu azaltma adına ya da işte verimliliği arttırma adına csv(comma separated value) dosyası ile bulk recipient management önemlidir. Bulk recipient management’ta csv uzantılı dosya, veritabanı tablosu gibi kullanılır. Delimiter olarak “,” kullanılır. Her veri, satırlara yazılır. Satırlardaki alanlar birbirinden delimiter (…
Read more

Exchange Server 2013 Resource Mailbox Yönetimi

Merhaba Exchange “recipient” ‘larından bir önceki yazımda bahsetmiştim. Bu yazımda “recipient” objelerinden bir başkası olan Resource Mailbox’lardan ve yönetimlerinden bahsetmek istiyorum. Resource Mailbox’ları, konferans odalarının ve/veya ortak kullanılan şirket ekipmanlarının(laptop,projector vb.) rezervasyonları için kullanılır. Resource Mailbox’larının oluşturulması işlemini ve yönetimini Exchange Admin Center web arayüzünden yapabileceğiniz gibi management shell ile de yapabilirsiniz.

Exchange Server 2013 , Shell ile Mailbox Yönetimi

Merhaba, Exchange “recipient” objelerinin yönetimi,Exchange Server yöneticilerinin günlük rutinleri arasındadır. “Recipient” objesi dendiğinde ilk akla gelen obje genellikle mailbox objesidir. Elbette ki mailbox’lar en çok vakit harcanan objelerdir . Diğer “recipient” objeleri ise; distribution group’lar , mail-enabled objeler , public folder’lar , contact’lar , room mailbox’lar vb. şeklide sıralanabilir. Genel olarak Active Directory’deki her mail-enabled…
Read more

Exchange Server 2013, Management Shell ile Yönetim ve Powershell Remoting

Merhaba, Yazımda, Exchange Server 2013 organizasyonun management shell ile yönetiminden bahsetmek istiyorum. Microsoft, Exchange Server 2007 ile mimarideki radikal değişikliklerle tanıştırmıştı bizi.Bu değişimler ve powershell yapısı, Exchange Server yöneticilerine bir komut satırı ile tüm organizasyonu yönetme imkanı tanıyordu. Zaman içinde Exchange Server 2013’e(150 civarında yeni cmdlet ile) kadar geldik.Tabii ki değişimler ve gelişimler de devam…
Read more

Exchange Server , Attachment isimlerinin(non-ASCII ve 41 UTF-8 byte ‘tan uzun) “encode” edilmesi hakkında

Merhaba, non-ASCII karakterler içeren ve 41 UTF-8 byte’dan uzun attachment isimleri; .Net Framework 4 göre “compile” edilen bir uygulama ile gönderilirken transmission’dan önce 2 kere “encode” edilmekte. Bu durum bu şartları sağlayan attachment’lı e-mail’lerin alıcıya düzgün ulaşmamasına neden olmaktadır.”Known Issue” olarak geçmektedir. Düzeltmek için bir hotfix çıkarılmış. Hotfix’e aşağıdaki adres’ten erişilebilir. http://support.microsoft.com/kb/2402064 Sorunsuz ve neşeli günler dileriz.…
Read more

Exchange Server 2010 – homeMDB , msExchMailboxGuid ve “corrupted mailbox” ‘lara dair

Merhaba, Mailbox move işlemlerinden sonra ( legacy exchange server’lardan yapılan move işlemi ve/veya exchange server 2010 mailbox server’lar arasında yapılan move işlemi ve/veya mailbox database’ler arasında yapılan move işlemi ) kullanıcılar mailbox’ına erişim problemi yaşayabiliyor. Problem yaşayan kullanıcılara EMC’den baktığınızda, mailbox’ın recipient type’ı Legacy olarak görüyor olabilir.(mailbox, exchange server 2010’da durduğu halde!)EMC’den mailbox detaylarına bakamazsınız…
Read more

Exchange Server 2010 – Custom Role Based Access Control

Merhaba, Bu yazımda Exchange Server 2010 ( ve daha üstü ) yönetiminde, role based access control yapısındaki management role’lerin ve management role entry’lerin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilmesinden bahsetmek istiyorum. Exchange Server yönetiminde Exchange Admin’leride delegasyon, Role Based Access Control ile sağlanır. Role based access control için kullanılan ön tanımlı role group’larına Exchange Server Control…
Read more