IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

dcpromo neler yapar ki

Genel syntax’ı aşağıdaki gibidir..

dcpromo [/answer[:<filename>] | /unattend[:<filename>] | /unattend | /adv] /uninstallBinaries [/CreateDCAccount | /UseExistingAccount:Attach] /? /?[:{Promotion | CreateDCAccount | UseExistingAccount | Demotion}]

Farklı operasyonlar için çeşitli parametreler sunmaktadır ki pek aklımıza gelmeyecek şeylerin ardından DCPROMO çıkabilir. Katılımsız kurulum için sunular operasyon parametrelerine bakmak isterseniz bir kaç örnek aşağıdadır. Tüm liste için alt kısımdaki link’e bakabilirsiniz.

AllowDomainControllerReinstall:{Yes | <No> | NoAndNoPromptEither}

ApplicationPartitionsToReplicate:””

DatabasePath:”path_to_database_files”

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732887(WS.10).aspx