IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2010, Connector Management / Max Recipient Per Message / Pickup Directory

Merhaba,

Maximum Recipients Per Message count ‘u yapılandırırken mailbox objesi özelliklerini ( kişi bazılı ) ve/veyaGlobal Settings altından ulaşabileceğimiz Trabsport Settings objesi özelliklerini kullanırız. Bunlara rağman “maximum recipients per message” konusunda istediğinize ulaşamıyorsanız aşağıdaki durumu gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

Pickup Directory

Pickup Directory varsayılanda her Hub Transport server’da ve Edge Transport Server’da mevcuttur. Bu dizine kopyalanan e-mail mesajları “Delivery” için “Submit” edilir! Dizin için geçerli parametreler/özellikler aşağıdaki gibidir.

Bu dizinin varyılan yeri C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\PickUp altındadır.Yerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki komut yeterli olacaktır.

set-tranportserver exchange_server_name -PickupDirectoryPath “Q:\new_directory”

Bu dizine kabul edilecek e-mail mesajlarının varsayılan maximum message header boyutu 64KB ‘dır. Header size ‘ı daha büyük olan e-mail mesaj’ları Exchange Server 2010 tarafından “Reject” edilir! Aşağıdaki komut ile header size arttırılabilir. ( bu parametre için geçerli değerler 32 KB ile 2 GB arasında )

set-transportServer exchange_server_name -PickupDirectoryMaxHeaderSize 96KB  

Bu dizine kabul edilecek mesaj’ların maximum recipient count’u varsayılanda 100 recipients ile sınırlıdır! Bir e-mail mesajını 100’den fazla alıcıya göndermek isterseniz mesajınız Exchange Server 2010 tarafından “Reject” edilir.( bu parametre için geçerli değerler 1 ile 10000 arasındadır.)

Maximum recipient count’u (max recipient per message ) arttırmak isterseniz aşağıdaki komut yeterli olacaktır.

set-transportServer exchange_server_name -PickupDirectoryMaxRecipientsPerMessage 2000

Bu dizinde varsayılanda dakikada 100 e-mail mesajı işlenir ( process edilir ) . Sayıyı artırmak istiyorsanız aşağıdaki komut yeterli olacaktır.(değeri arttırmak isterseniz, sunucu performansını göz önüne alınız! ) Bu parametre için geçerli değerler 1 ile 20000 arasındadır.

set-transportServer exchange_server_name -PickupDirectoryMaxMessagesPerMinute 400

Kaynak:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124230(v=exchg.141).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124549(v=exchg.141).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124238(v=exchg.141).aspx