IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2013, “Move Request” ve “Mailbox Move” işlemleri

Merhaba,

Yazımda, Exchange 2007 versiyonundan buyana exchange management shell’de kullanmakta olduğumuz “mailbox move” cmdlet’lerinden bahsedeceğim.Exchange server mimarisi, exchange server 2013 sürümünde, eski sürümlere nazaran hayli değişti. Mailbox move işlemleri ve/veya move request işlemleri için kullanılan cmdlet’ler değişerek ve gelişerek fonksiyonlarını devam ettirmektedir. “Move Request” işlemleri ile Microsoft Exchange Mailbox Replication servisi ilgilenmektedir.

Move request işlemlerini örneklendirerek devam edeceğim.

clip_image002

Bir mailbox’ı üstte görülen cmdlet ile bir başka mailbox database’e aktarabilirsiniz.

clip_image004

Üstteki pipeline ile birleştirilmiş iki cmdlet, belli bir mailbox database’deki tüm mailbox’ları bir başka mailbox database’e aktarma işlemini başlatır.

clip_image006

Üstteki cmdlet ile, move request’lerin durumunu gözleyebiliriz.

clip_image008

Üstteki pipeline ile birleştirilmiş iki cmdlet, move request’lerin temizlenmesini sağlar.

Arşiv mailbox’ını bir başka mailbox database’e aktarmak için aşağıdaki cmdlet kullanılabilir.

New-MoveRequest cibil -ArchiveOnly -ArchiveTargetDatabase xdb02

Pipeline kullanılarak batch işlemler yapabilirsiniz.

$mbxs = Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox -Database OLDDB21 |Get-MailboxStatistics |?{$_.TotalItemSize -gt 3gb}

$mbxs | %{New-MoveRequest -Identity $_.DisplayName -BatchName ‘Large Mailboxes’

-TargetDatabase MDB02}

Üstteki iki satır ile boyutu 3 gb’tan büyük mailbox’ları ( olddb21 içinden), mdb02 isimli mailbox database’e taşıma işlemini bağlatabilirsiniz.

Mailbox move işlemleri sırasında bozulmuş mail item’ler, move işlemini durduracaktır. Bu durumlarda bir sayaç belirleyebilirsiniz.

BadItemLimit ve AcceptLargeDataLoss parametrelerini kullanarak bozuk mail item’lerın belli bir sayıya kadar göz ardı edilmesini sağlayabilirsiniz. Bad item limit için 50’den büyük bir değer kullanıyorsanız, AcceptLargeDataLoss parametresini de kullanmanız gerekir.

Exchange Server 2013 sürümü ile yeni gelen bir cmdlet’ten Bahsetmek istiyorum. New-migrationbatch cmdlet’i, taşınan mailbox’larla ilgili raporlar üreterek daha konforlu bir taşıma işlemi oluşturma imkanı veriyor. Taşınacak mailbox’ların bilgisini csv dosyasından alıyor. CSV dosyası sadece bir kolondan ibaret J

Örnek bir csv’nin görünümü aşağıdaki gibidir.

clip_image010

Yeni cmdlet’in kullanımı aşağıdaki gibidir.

clip_image012

New-migrationbatch cmdlet’ini kullanırken; batch işe bir isim veriyorsunuz , csv dosyasının bulunduğu path’i belirliyorsunuz, mailbox’ların taşınacağı hedef mailbox database’ini beliliyorsunuz, bilgilendirme raporunun gönderileceği email adresini/adreslerini belirliyorsunuz .

İşlemin seyrini yine üstteki resimde bahsettiğim get- cmdlet’leri ile takip edebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki get- cmdlet’ini de kullanabilirsiniz.

clip_image014

İşlem tamalandıktan sonra notification email’i ilgili adrese gönderilecektir.

Exchange Server 2013 yapısındaki mailbox move,move request,mailbox migration işlemlerinden bahsettim. Örneklerimde kullandığım cmdlet’leri daha gelişmiş batch scriptler hazırlamak için kullanabilirsiniz. Aslında bu konuda bahsettiklerimden çok farklı yada detaylı bir işlem olabileceğini düşünmüyor. Taşınacak mailbox’ların bir değişkene atanması fazında kullanılacak kriterler farklılık göstereilir yada genişletilebilir.

Herkese neşeli günler dilerim

Kaynak:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219166(v=exchg.150).aspx