IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

get-aduser ile bir export-csv uygulaması

Merhaba ,

Her hangi bir amaçla Active Directory veritabanından bir kaç kriter’de csv formatında bir output almak isterseniz aşağıdaki cmdlet’I kullanabilirsiniz.

Sorguda EmailAddress attribute’u dolu olanların bir kaç bilgisini output olarak aldım.

Get-ADUser -Filter { EmailAddress -like “*” } -Properties * | Select-Object -Property Name,SamAccountName,EmailAddress | Sort-Object -Property Name | export-csv liste.csv

Not: PS2.0 kullanıyorsanız öncelikle activedirecory modülünü PS’e import ediniz. ( import-module activedirectory)

herkese neşeli günler…