IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

ITIL – Information Technology Infrastructure Library(Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)

Merhaba

ITIL, 2011 yılında yeniden gözden geçirilmiş olup IT Service yönetiminde en iyi uygulamaları içeren bir kütüphanedir,dokümanlar bütünüdür yada yöntemler bütünüdür şekilinde tanımlanabilir.Bu ifadeden anlaşılacağı üzere ITIL,

· Bir standart değildir

· Vendor’a bağımlı değildir

· En iyi uygulamaları/yöntemleri içerir

· 1980 sonlarında İngiliz hükümeti tarafından yayınlanmıştır

· Kuralcı değildir.

ITIL, organizasyonun faydasına olduğu için, sağladığı faydaları arttırdığı için,yaptığı yatırımların karşılığını almasını sağladığı için ve kalıcı başarılar sağladığı için başarılı olmuştur.

Not:IT Servis Yönetimi standardı ISO 20000’dir

ITIL’dan bir kütüphane olarak bahsettik. Kütüphanedeki kitaplar nelerdir ?

– Service Strategy

– Service Design

– Service Transition

– Service Operation

– Continual Service Improvement

Üstte yazdığım kitaplar ITIL’ın beş temek kitabıdır. Aynı zamanda ITIL’ın adımlarıdır.Bu kitaplar IT servis yönetimini, hayat döngüsün adımlarını,süreçleri,procedürleri,görevleri vb. anlatmaktadır.

ITIL tarafından hazırlanmış sözlükler için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries_2.aspx

clip_image001

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.