IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

ITIL – Paydaşlar(Stakeholders)

Merhaba,

Paydaşlar organizasyonla,süreçle veya servisle ilgili olan unsurlardır.Organizasyons,servis tedarikçileri,IT ekibi,çalışanlar,partnerler,hissedarlar,sahipler ve satıcılar paydaşlara örnek olarak verilebilir.

IT servis yönetiminde paylaşları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

– Müşteri(Customer)

– Kullanıcı(User)

– Satıcı(Suppliers)

Müşteri servisi satın alandır.Kullanıcı servisi günlük olarak kullanır ama müşteriden farklıdır.Her müşteri IT servisi doğrudan kullanmayabilir.Satıcılar, IT servisinin sağlanması için gerekli malı yada hizmeti sağlar. Internet ve Network servis sağlayıcıları(Superonline,TeliaSonera gibi),vendorlar(Microsoft,HP gibi) ,service hosting sağlayıcıları(GoDaddy,Türk Ticaret,İsim Tescil gibi) satıcıya örnek olarak verilebilir.

Herkese iyi hafta sonları