IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

ITIL – “Service” veya “Hizmet” nedir?

Merhaba

Hizmet, belli bir riskin ve maliyetin sahibi olmadan müşterinin ulaşmak istediği sonuçları müşteriye sağlar.

Yürütülen bir faaliyetin sonuçları, bir sürecin takip edilmesi,yada bir IT hizmeti müşteriye göre “sonuç” ‘tur.

IT Hizmeti nedir ?

IT hizmeti tedarikçisi tarafından sağlanan hizmete denir.

IT hizmeti;

– Bilişim Teknolojileri

– İnsanlar

– Süreçler

üstteki unsurların kombinasyonudur.

Hizmet, “Dahili Hizmet” ve “Harici Hizmet” şekilnde ikiye ayrılır.

Dahili Hizmet: Aynı Organizasyon içindeki departmanlara,iç müşteriye veya firmanın kendi iş birimlerine sağlanan hizmettir. IT Hizmet sağlayıcısının kendi iş birimlerine hizmet sağlaması gibi.

Harici Hizmet: Dış müşteriye sağlanan hizmettir.

Dahili hizmet ile harici hizmet birbirine bağlıdır.

Herkese iyi hafta sonları