IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

MS Office Outlook , Enterprise Vault outlook add-in ve compatibility error

Merhaba,

Enterprise Vault outlook add-in’ini MS Office Outlook 2010 yüklü istemciye kurdunuz. Outlook 2010’u açarken aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz.

This version of the Enterprise Vault Outlook Add-In is not compatible with the installed version of Microsoft Outlook. Contact your Help Desk for details of how to resolve this issue.

Bu hata, add-in’in outlook’un hangi versiyonun yüklü olduğunu anlayamamasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Sebebi ise, registry ’de outlook’a ait current version bilgisinin bozulmuş olmasıdır.

Bu tür bozulmalar Office 2010 sürümü yüklü işletim sitemine Office 2003 bileşenlerinden birinin kurulmasından kaynaklanabilir.( Örnek: frontpage 2003,Access gibi) Office 2010 bileşenlerinin yüklü olduğu ir sisteme Office 2003 bileşenlerinden birinin yüklenmesi Registry altındaki HKCR\Outlook.Application\CurVer bilgisi bozmuş olailir. Bu değerin eksikliği Enterprise Vault outlook add-in’inin kendini devre dışı bırakmasına sebep olur!

Çözüm için bir kaç seçenek mevcut.

Çözüm 1:

Office 2003 bileşeninin silinmesi

Çözüm 2:

Office 2010 kurulumunun “repair” edilmesi

Çözüm 3:

Sadece Office 2010 yüklü olan problemsiz bir ortamdan HKCR\Outlook.Application\ hive’nin export ederek, problemli sisteme import etmek.

Çözüm yazısının detayına bakmak isterseniz aşağıdaki adresten faydalanabilirsiniz.

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH163485

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.