IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

RHEL media’sının içeriğini lokal repository olarak kullanmak

Merhaba,

CentOS ve/veya RHEL sürümleri ile uğraşıyorsanız genelde gereken bir library ’yi repository ’den kurmamış olursunuz ve kurmak için cd/dvd vs. mount işlemlerine girişirsiniz. RedHat network üyesiyseniz ve işletim sisteminizin internete erişimi varsa, reporsitory olarak RedHat network ftp sitelerini de kullanabilirsiniz.

Bence en kolay olanı, kurulum için kullandığınız DVD içeriğini sunucunuzun diskine ( depolama alanına ) kopyalayıp, repository olarak bu içeriği kullanmaktır. Windows kullanma alışkanlığından geliyor olsa gerek 🙂

RHEL DVD içeriğini disk’e kopyalayarak repository olarak kullanmak için basitçe aşağıdaki adımlar yeterli olacaktır.Dosya/Dizin kopyalamak için WinSCP programını kullanabilirsiniz.

Kullandığım RHEL sürümü aşağıdaki gibi.

clip_image001

/etc/yum.repos.d dizini altında localRepo.repo isminde bir dosya oluşturunuz.Dosyayı oluşturmak için VI editorünü kullanabilirsiniz.

Dosyayı oluşturduk sonra dosya içeriğine “more” komutu ile bakabilirsiniz. İçerik aşağıdaki gibi olmalıdır(vi ile dosya oluşturulması sırasında, dosya içeriği aşağıdaki gibi yazılmalıdır).

[root@wcg1 yum.repos.d]# more localRepo.repo

[localRepo]

name=localRepo

baseurl=file:///root/nn/

enabled=1

gpgcheck=0

[root@wcg1 yum.repos.d]#

Baseurl satırı RHEL DVD içeriğinin kopyalandığı klasörün yolunu gösteriyor.

/ dizini altında root klasörü aldında nn isminde bir klasör oluşturmuştum. DVD içeriğini nn klasörü altına kopyalamıştım. GUI ‘si olmayan bir kurulum yaptıysanız, mkdir komutu ile klasör(dizin) oluşturabilirsiniz.

*.repo dosyasını oluşturduktan sonra “yum clean all” komutunu çalıştırın. Lokal repository ‘nizdeki *.rpm paketlerini listelemek için “yum list” ve/veya “yum list paket_isminin_bir_kısmı*” komutlarından faydalanabilirsiniz.

clip_image003

Örnek output üstteki gibidir. Gerekli library ’yi kurmak için “yum install paket_ismi” komutu kullanılailir. Örnek: “yum install apr.i686” gibi.

Kaynak:

“how to add repository to rhel” şeklinde google aramaları yada aşağıdaki url’ler

https://access.redhat.com/site/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/sec-Managing_Yum_Repositories.html

http://www.confignotes.com/2011/01/how-to-add-a-repository-manually-in-rhel6/

http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/installing-rhel-epel-repo-on-centos-5x-or-6x

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim. İyi hafta sonları.

1 comment found

Comments are closed.