Tag: exchange

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

SCOM 2012 R2 ile Exchange Server 2010 gözlemi: İlk işlemler

Merhaba, Exchange 2010 gözlemi için temel adımlar aşağıdaki gibidir. 1- SCOM agent’ını ilgili sunuculara kurunuz. 2-  

Exchange Server 2013, Shell ile Bulk Recipient Management

  Merhaba, Önceki yazılarımda Exchange Recipient’larından ve yönetimlerinden bahsetmiştim. Blog’umdan inceleyebilirsiniz. Recipient yönetiminde, yönetimsel eforu azaltma adına ya da işte verimliliği arttırma adına csv(comma separated value) dosyası ile bulk recipient management önemlidir. Bulk recipient management’ta csv uzantılı dosya, veritabanı tablosu gibi kullanılır. Delimiter olarak “,” kullanılır. Her veri, satırlara yazılır. Satırlardaki alanlar birbirinden delimiter (…
Read more

IIS Application Request Routing ile Exchange 2013 ve Enterprise Vault için Reverse Proxy Yapılandırması

Merhaba, Sunumumda; Exchange Server 2013 Client Access servislerinin ve Enterprise Vault’un servisinin “Reverse Proxy” ile yayınlanmasından bahsettim. “Reverse Proxy” olarak, Internet Information Service için bir extension olan “Application Request Routing” ‘i  ve Internet Information Service’i kullandım. Ardından “Reverse Proxy” ‘nin Check Point R76 ardından’dan “publish” edilmesinden bahsettim. Not: HD butonu ile High Definition kalitesinde seyredebilirsiniz.…
Read more

Exchange Server 2013, Management Shell ile Yönetim ve Powershell Remoting

Merhaba, Yazımda, Exchange Server 2013 organizasyonun management shell ile yönetiminden bahsetmek istiyorum. Microsoft, Exchange Server 2007 ile mimarideki radikal değişikliklerle tanıştırmıştı bizi.Bu değişimler ve powershell yapısı, Exchange Server yöneticilerine bir komut satırı ile tüm organizasyonu yönetme imkanı tanıyordu. Zaman içinde Exchange Server 2013’e(150 civarında yeni cmdlet ile) kadar geldik.Tabii ki değişimler ve gelişimler de devam…
Read more

Exchange Server 2010 – Custom Role Based Access Control

Merhaba, Bu yazımda Exchange Server 2010 ( ve daha üstü ) yönetiminde, role based access control yapısındaki management role’lerin ve management role entry’lerin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilmesinden bahsetmek istiyorum. Exchange Server yönetiminde Exchange Admin’leride delegasyon, Role Based Access Control ile sağlanır. Role based access control için kullanılan ön tanımlı role group’larına Exchange Server Control…
Read more

Exchange Server Mailbox Audit Log ‘larının HP ArcSight SIEM Solution ile Gözlemi

Merhaba; Aşağıdaki anlatımımızda; Ben, Exchange Server 2010 üzerinde Mailbox Auditing yapısından, mailbox auditing konfigürasyonundan , mailbox audit log’larının LogBinderEX ile Syslog Common Event Format ‘ta HP ArcSight SIEM sistemine aktarılmasından bahsettim. Eşim, Selda , Exchange Server 2010 Mailbox Audit Log ‘larının HP ArcSight SIEM sistemi ile normalizasyonundan , yorumlanmasından , filtrelenmesinden ve istenilen kriterlerde raporlanmasından (HP…
Read more

Exchange Server, EMS ile bütün kullanıcıları için MoveRequest oluşturma

Merhaba, Bulk olarak mailbox taşıma işlemi yapacaksanız GUI ile uğraşmak yerine aşağıdaki bilindik cmdlet’lerden faydalabilirsiniz. Get-Mailbox -Database SampleDB1 | New-MoveRequest -TargetDatabase SampleDB2 Bulk taşıma işleminde mailbox size sizin için bir kriter ise aşağıdaki cmdlet işe yarayacaktır. $mailboxes = Get-Mailbox -RecipientTypeDetails Usermailbox -Database SampleDb1 | Get-MailboxStatistics | ?{$_.totalitemsize -gt 1gb} $mailboxes | {New-MoveRequest -Identity $_.DisplayName -BatchName “big…
Read more

Exchange Server 2010 PowerShell in Integrated Scritping Environment , ISE

Merhaba, Exchange Server 2010 kurulumu ile EMS içinde kullanabildiğimiz cmdlet’ler geliyor bildiğimiz üzere. Ben PowerShell ekranını kullanmak yerine PowerShel ISE ( integrated scripting environment) arayüzünü kullanmayı tercih ediyorum. PowerShell ISE’de varsayılanda Exchange Server cmdlet’i çalıştırmak isterseniz durum aşağıdaki gibi olacaktır. (cmdlet tanınamayacaktır!)

Exchange Server 2010 Message Tracking

Merhaba, Organizasyonunuzdaki bir gruba yada kullanıcıya gönderilen bir email’in durumunu gözlemek isterseniz aşağıdaki cmdlet’den faydalanabilirsiniz. Sender’a veya Recipient’a gore incelemek yerine farklı kriterlerde log almak isteyebilirsiniz. Mesela EventID’sine gore yada Message Subject’ine gore…