IT & IoT Security | Cloud | It's all about the life itself

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange Server 2013, Shell ile Inbox Rule modifikasyonları

Merhaba,

Yazımda, kullanımı son kullanıcı için önemli olan inbox rule işlemlerinden ve inbox rule’ların yönetiminden bahsedeceğim. Sunucu tarafında exchange server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler exchange server 2013’te de kullanılabilir durumdadır. Bu cmdlet’ler ile inbox rule’larını yönetebilirsiniz ve inbox rule’larından kaynaklı olabilen mailbox problemlerini çözümleyeilirsiniz.

Exchange Management Shell ile örneklerime başlıyorum.

clip_image002

Üstte gösterildiği gibi kitaro isimli mailbox’a baris@aydogmusoglu.com’dan email gelirse önem derecesi high olarak ayarlanacaktır. Sonuç aşağıdaki gibidir.

clip_image004

Öncesinde yapılandırılan bir kuralı modifiye etmek isterseniz set-* cmdlet’ini kullanabilirsiniz. Örneğin ismi Rule1 olan Inbox Rule’u aşağıdaki cmdlet ile değiştirebilirsiniz.

Set-InboxRule -Identity Rule1 -Mailbox baris -MarkImportance Low

Kuralı devre dışı bırakmak için disable cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

Disable-InboxRule -Identity Rule1 -Mailbox baris

Kuralı silmek için remove cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

Remove-InboxRule -Identity Rule1 -Mailbox baris -Confirm:$false

clip_image006

Remove cmdlet’inde kullandığım confirm anahtarı true yerine false olarak da yapılandırılabilir. Örneklerle devam edeceğim.

clip_image008

clip_image010

Başka bir örnek aşağıdaki gibidir.

clip_image012

clip_image014

Üstteki örnekte bir email’in “to” yada “cc” kısmında kitaro ismi geçerse o email’i baris@aydogmusoglu.com adresine gönderiyoruz. Durum üstteki gibi!

Son oluşturduğum inbox rule’un description detayını görmek için aşağıdaki cmdlet’ten faydalandım.

clip_image016

Bulk işlemler için de örnek vermek istiyorum.

clip_image018

Üstteki örnekte, HR organizational unit’inde bulunan mailbox’lar için inbox rule oluşturdum. Bu mailbox’lara gelen email’lerin konu kısmında “parola problemi” ifadesi geçerse, bu email rule’dan dolayı junk’a gönderilecek.

clip_image020

Test sonucunu üstte görebilirsiniz. Bu cmdlet’tin ve döngünün kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bir hususu paylaşmak istiyorum. İşlemi, domain administrator account’unu kullanarak yapıyor olsanız bile movetofolder parametresi için işlemi yapan account’un, rule’un oluşturulacağı mailbox’lar üzerinde full access permission’ı olmalıdır. Sanıyorum bu döngü örneği ile hemen her bulk işlem için daha karmaşık script’ler hazırlanabilir. Aslında bu konuda çok da karmaşık bir script’e ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum.

Bulk işlemlerde ve sunucu tarafında Inbox Rule yönetimi için üstte bahsettiğim cmdlet’ler ve döngü ile yapabilirsiniz.

Herkese neşeli günler dilerim.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.